Truong THCS LE QUY DON - QUAN 3 - TP.HCM | HQH

   

Xin cho mừng bạn vo trang web ny, chc bạn một ngy tốt đẹp...


Go to content

Tin tc:

Bao Giao Duc Thanh Pho

- Danh sach Giam khao ky thi tuyen sinh lp 10 khoa ngay 21/06/2010
Dsgiam khao2010.pdf

(15/06/2010)


- Bao Giao duc - Nhp song hoc ng
http://giaoduc.edu.vn/news/nhip-song-hoc-duong-672/hoa-giai-nhung-bai-hoc-kho-khan-144731.aspx

(14/06/2010)


- a co danh sach phan cong CB, GV, CNV coi thi tuyen sinh lp 10 khoa ngay 21/06/2010
LEQUYDON_GTGK_2010.pdf
LEQUYDON_GTGK_2010taicho.pdf

(08/06/2010)

Tai lieu:

HCMEDU

- Phan mem xem file .pdf
Foxit Reader.exe

(15/06/2010)

- Quy che anh gia xep loai hoc lc, hanh kiem
QCDGXL-05-10-06 xeploai.pdf

(05/10/2006)KET QUA TUYEN SINH 10
Trang chu | Gii thieu | Tin tc | Chuyen mon | Bang iem GV | Goc Hoc sinh | Hnh anh hoat ong | Lien he | Site Map


Back to content | Back to main menu